Kirjavinkkariyhdistys ry:n kokouksessa Oulussa on valittu tänään vuoden 2011 hallitus

Markku Kesti pj.
Vesa Liminka (uusi)
Salla Erho (uusi)
Jaana Kakkonen
Arja Palonen
Pirkko Ilmanen
Mervi Vaara

Reetta Saine varajäsen, rahastonhoitaja
Terhi Piikkilä varajäsen
Greta Hnsen-Haug varajäsen (uusi)