Suoraan sääntöjään lainaten "Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa kirjavinkkarien ja muiden samassa tarkoituksessa toimivien kansalaisten lukuharrastusta edistävien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä sekä pitää yhteyttä muihin kansalaisten lukuharrastusta edistävien järjestöjen kanssa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä."

 

Koulutustilaisuuksia pyritään järjestämään yksi tai kaksi vuodessa. Lisäksi tehdään tutustumismatkoja, edistetään kirjavinkkauksen asiaa ja lukuharrastusta yms.

 

Yhdistyksen hallitus vuodelle 2016 on

 

Esko Nousiainen (pj) Oulu
Arja Palonen (vpj) Pori

Saana Mäensivu (sihteeri & rahastonhoitaja) Vantaa

Minttu Luomala (tiedotusvastaava) Rovaniemi

Matti Järvinen (vinkkaripankinjohtaja) Helsinki

Katri Pesonen Joensuu

Pia Rask-Jussila Joensuu